Pasterstwo Karpat

Projekt ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

poprzez utrzymanie i rozwój tradycyjnego wypasu owiec na halach
i półnaturalnych łąkach, ochronę tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz wspieranie odradzania się tradycji gospodarki pasterskiej.

24 sierpnia zakończył się polski etap Redyku Karpackiego. Pod Ochodzitą spotkali się górale wraz z owcami, turyści i wszyscy zainteresowani kulturą Karpat. Była to doskonała okazja, żeby spróbować serów, posłuchać muzyki gór oraz nabyć wyroby miejscowego rękodzieła. 

 

Jarmark Pasterski odbywa się w ramach śląskiego programu Owca Plus.Większość mieszkańców regionu i turystów przyszło, by spotkać się z pasterzami, którzy pokonali ze stadem owiec trasę od Rumunii, przez Ukrainę, Słowację do Polski. Jarmark był też okazją do tego, by zobaczyć wystawę fotograficzną dokumentującą przebieg Redyku Karpackiego.

Owce będą teraz zmierzać do Rożnowa. Będzie to ostatni etap Redyku. Tak jak poprzednie, ma on na celu propagowanie kultury pasterskiej oraz łączyć społeczności zamieszkujące Karpaty.

Część owiec uczestniczących w Redyku trafiła już w ręce darczyńców, tak jak na przykład owieczka odebrana w Koniakowie przez radę miasta Wisły. 

Share

Instytucja współfinansująca


Program szwajcarski

Projekt


Lider projektu


GRID

Partnerzy


Université de GenèveREGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE - POLSKIE BIURO RECStowarzyszenie EkopsychologiaBeskid ZielonyGazdowie

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Współpracują z Nami: