Pasterstwo Karpat

Projekt ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

poprzez utrzymanie i rozwój tradycyjnego wypasu owiec na halach
i półnaturalnych łąkach, ochronę tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz wspieranie odradzania się tradycji gospodarki pasterskiej.

Polska Górna Orawa jest krainą przylegającą do południowych stoków Babiej Góry i Pilska, a jej granica biegnie grzbietami tych gór. Następnie przechodzi długim grzbietem górskim przez Policę, Przełęcz Spytkowską aż po Żeleźnicę. Bory Orawskie oddzielają ją od Podhala. Na południu jej obszar wyznaczają Mała Fatra, Kubińska Hola oraz Magura Orawska.

Czytaj więcej: Pasterstwo na Górnej Orawie

Gorce, Hale Jamniańskie

Murawy bliźniczkowe zajmują w Gorcach pośród siedlisk nieleśnych, znaczący udział powierzchniowy. Łąki bliźniczkowe związane są głównie z wypukłymi stokami o dużym nachyleniu oraz z grzbietami górskimi i szczytowymi partiami wzniesień, gdzie wykształciły się płytkie i ubogie gleby.

Czytaj więcej: Gorce, Hale Jamniańskie

Hala Śmietanowa jest położona na południowych zboczach Babiej Góry. Można na niej między innymi wyróżnić stosunkowo dobrze zachowane psiary Calluno-Nardetum, a także typowe górskie młaki Valeriano-Caricetumflavae oraz łąki górskie. Teren ten od dłuższego czasu nie był wypasany – przy drodze znajduje się bacówka w złym stanie technicznym.

Czytaj więcej: Ochlipów i Hala Śmietanowa

Instytucja współfinansująca


Program szwajcarski

Projekt


Lider projektu


GRID

Partnerzy


Université de GenèveREGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE - POLSKIE BIURO RECStowarzyszenie EkopsychologiaBeskid ZielonyGazdowie

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Współpracują z Nami: