Pasterstwo Karpat

Projekt ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

poprzez utrzymanie i rozwój tradycyjnego wypasu owiec na halach
i półnaturalnych łąkach, ochronę tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz wspieranie odradzania się tradycji gospodarki pasterskiej.

Realizowany w Beskidzie Śląskim i Żywieckim program Owca plus wspiera wypas owiec celem ochrona przyrody i krajobrazu hal i polan górskich Beskidów. Jest przykładem praktycznej realizacji czynnej ochrony cennych przyrodniczo hal i polan górskich Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz muraw kserotermicznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez powstrzymanie sukcesji lasu w oparciu o gospodarkę pasterską, a ponadto kultywowanie tożsamości kulturowej związanej z pasterstwem, krzewienie tradycji kultury ludowej, rozwój rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego.

 

więcej: Owca plus

 

Redyk Karpacki to wielka wędrówka pasterzy z owcami przez tereny państw karpackich – Rumunię, Ukrainę,  Polskę, Słowację, Czechy. Trwa od 11 maja do 14 września 2013 roku. Trasa Redyku wynosi 1200 kilometrów. Dwa stada owiec, każde po 300 sztuk a także osły, psy i konie, prowadzi pięciu pasterzy z Polski, Ukrainy oraz Rumunii.

Czytaj więcej: Międzynarodowy projekt kulturowy- Redyk Karpacki, Transhumance 2013.

Instytucja współfinansująca


Program szwajcarski

Projekt


Lider projektu


GRID

Partnerzy


Université de GenèveREGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE - POLSKIE BIURO RECStowarzyszenie EkopsychologiaBeskid ZielonyGazdowie

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Współpracują z Nami: