Pasterstwo Karpat

Projekt ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

poprzez utrzymanie i rozwój tradycyjnego wypasu owiec na halach
i półnaturalnych łąkach, ochronę tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz wspieranie odradzania się tradycji gospodarki pasterskiej.

Po raz pierwszy w historii odbył się egzamin czeladniczy w zawodzie baca. Zdawało go 19 kandydatów, w tym jedna kobieta. Część praktyczna, m.in. strzyżenie owiec i wyrabianie serów, odbyła się w bacówce w Leśnicy; teorię kandydaci zaliczali w Nowym Targu.

Wszyscy kandydaci na baców pochodzili z województwa małopolskiego. Najmłodszy z nich miał 18 lat, a najstarszy 53. Kandydaci przeszli już trzyletni staż pracy w zawodzie. Po zdaniu egzaminu staną się bacami czeladnikami, a za kolejne trzy lata będą mogli przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. W egzaminie uczestniczyła Pani Beata Białowąs – Wicedyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, która organizuje egzamin.

W składzie komisji oceniającej kandydatów na baców znajduje się trzech profesorów z Akademii Rolniczej, są też doświadczeni bacowie: Kazimierz Furczoń i Piotr Kohut, którzy zostali wcześniej mianowani na bacowskich mistrzów.

Podczas egzaminu praktycznego, który odbył się mimo śnieżycy w bacówce w Leśnicy, kandydaci musieli ostrzyc i wydoić owce oraz zrobić ser. W części teoretycznej kandydaci odpowiadali na 49 pytań pisemnych z zakresu technologii wyrobu serów, ochrony środowiska, prawa pracy czy podstaw działalności gospodarczej. Potem czekała  ich jeszcze rozmowa z komisją.

Egzamin Baca - to jest egzamin państwowy, a uzyskany dyplom jest uznawany w całej Unii Europejskiej.

Share

Instytucja współfinansująca


Program szwajcarski

Projekt


Lider projektu


GRID

Partnerzy


Université de GenèveREGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE - POLSKIE BIURO RECStowarzyszenie EkopsychologiaBeskid ZielonyGazdowie

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Współpracują z Nami: