Pasterstwo Karpat

Projekt ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

poprzez utrzymanie i rozwój tradycyjnego wypasu owiec na halach
i półnaturalnych łąkach, ochronę tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz wspieranie odradzania się tradycji gospodarki pasterskiej.

Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich w tym owiec, utrzymanie pasterstwa na obszarach górskich to jedno z ważnych wyzwań stojących przed społecznościami lokalnymi w Karpatach. Trudna sytuacja ekonomiczna małych gospodarstw prowadzi do coraz częstszego zaniechania użytkowania ziemi, co powoduje osłabienie aktywności społecznej mieszkańców, oraz potencjału gospodarczego karpackich gmin. Dodatkowo proces ten w sposób niekorzystny oddziałuje na walory przyrodnicze siedlisk łąkowych, a pośrednio obniża atrakcyjność turystyczną i kulturową regionu. 

 

Pasterstwo w Karpatach to nie tylko wypas, to także wieloaspektowy rozwój innych sfer aktywności ludzkiej. Stymuluje on rozwój rynku produktów tradycyjnych i regionalnych, rękodzieła i usług, rozwój turystyki kulturowej, oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w tym hal, które na równi z architekturą stanowią cenny przykład obszarów krajobrazu kulturowego. Pasterstwo tradycyjne i wypas kulturowy to wreszcie baza dla rozwoju kapitału społecznego karpackich wsi.

 

Spotkanie szkoleniowe w Bukowinie Tatrzańskiej

 

 

 Prowadzenie wypasu owiec zabezpiecza polany i hale pasterskie przed zarośnięciem przez krzaki i drzewa.

 

 

 

Share

Instytucja współfinansująca


Program szwajcarski

Projekt


Lider projektu


GRID

Partnerzy


Université de GenèveREGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE - POLSKIE BIURO RECStowarzyszenie EkopsychologiaBeskid ZielonyGazdowie

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Współpracują z Nami: