Pasterstwo Karpat

Projekt ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

poprzez utrzymanie i rozwój tradycyjnego wypasu owiec na halach
i półnaturalnych łąkach, ochronę tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz wspieranie odradzania się tradycji gospodarki pasterskiej.

         

         O tym, jak prowadzić gospodarstwo pasterskie w górach, jak organizować wypas owiec na halach z poszanowaniem walorów pszyrodniczych hal i polan górskich - mozna dowiedzieć się na szkoleniach pasterskich organizowanych w ramach projektu Karpaty Łącza. 

           Tereny górskie kojarzą się bezsprzecznie z obrazem wypasanych przez górali owiec na halach lub pastwiskach górskich. Tradycyjnym, kojarzonym ściśle z górami, produktem dostępnym na rynku są sery owcze, oscypki, którymi zajadają się turyści przebywający w Małopolsce, Beskidach czy Podkarpaciu. Bardzo istotnym elementem, rzadziej kojarzonym przez opinię społeczną z pasterstwem, jest różnorodność biologiczna i krajobrazowa.

 

Według „Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000” za lata 2006-2008, przygotowanym przez Instytut Ochrony Przyrody PAN dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, głównym zagrożeniem dla tego typu siedliska jest: „zaniechanie użytkowania przejawiające się rozwojem siewek drzew i krzewów w runie zbiorowisk murawowych, a także ekspansją gatunków zielnych.”[1] Jak było wspomniane przy opisie zbiorowiska, kwieciste murawy kserotermiczne to siedliska półnaturalne związane z działalnością człowieka, głównie wypasem. Z tego powodu warunkiem utrzymania tego siedliska w optymalnym stanie jest prowadzenie ekstensywnego wypasu owiec bądź kóz. Alternatywą dla wypasu może być koszenie. Dodatkowo, tam gdzie jest taka potrzeba, niezbędne może być usuwanie drzew i zakrzaczeń.

 [1] Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_siedlisk_6210.pdf , s. 5 i 6. Dostęp 29.11.2010 r.

 

Share

Instytucja współfinansująca


Program szwajcarski

Projekt


Lider projektu


GRID

Partnerzy


Université de GenèveREGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE - POLSKIE BIURO RECStowarzyszenie EkopsychologiaBeskid ZielonyGazdowie

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Współpracują z Nami: