Pasterstwo Karpat

Projekt ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

poprzez utrzymanie i rozwój tradycyjnego wypasu owiec na halach
i półnaturalnych łąkach, ochronę tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz wspieranie odradzania się tradycji gospodarki pasterskiej.

Piotr Kohut, baca z Koniakowa, wypasa owce na halach Beskidu Śląskiego, na Ochodzitej, Tynioku, Hali Baraniej, Magurce i Raczy. Jest członkiem Tatrzańsko – Beskidzkiej Spółdzielni Producentów „Gazdowie”. Prowadzi również sklep w Koniakowie, gdzie zakupić można owczą wełnę, skóry, wyroby rękodzieła oraz sery. W 2005 roku założył bacówkę Na Szańcach.

 

Baca Piotr Kohut podczas wypasu owiec

 

Od lat podejmuje próby przywrócenia gospodarki pasterskiej na terenach, dla których wypas owiec stanowił podstawę bytowania. To właśnie zamiłowanie do rodzimej kultury sprawiło, że wśród górali narodził się pomysł odtworzenia kultury pasterskiej na terenie Karpat.

Obecnie, wraz z bacami z Rumunii i Ukrainy, prowadzi Redyk Karpacki, łączący ze sobą społeczności Karpat w imię przywracania tradycyjnej kultury pasterskiej. Ta wielka, wspólna wędrówka po górskich halach owiec i pasterzy, uświadamia dziedzictwo wołoskie, łączące zamieszkującą te tereny ludność. Piotr Kohut od początku doceniał wagę tradycji, stawiając na tzw. wypas kulturowy – zgodny ze zwyczajami wspólnymi dla całych Karpat.

Piotr Kohut posiada certyfikat unijny na produkcję tradycyjnych produktów regionalnych. Baca z Koniakowa udziela się również społecznie. Był inicjatorem powołania Oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan i w latach 2004 – 2011 pełnił rolę prezesa tego związku. Wielokrotnie nagradzany m.in. tytułem „Osobowość Ziem Górskich”.

 

 

 

Share

Instytucja współfinansująca


Program szwajcarski

Projekt


Lider projektu


GRID

Partnerzy


Université de GenèveREGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE - POLSKIE BIURO RECStowarzyszenie EkopsychologiaBeskid ZielonyGazdowie

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Współpracują z Nami: