Pasterstwo Karpat

Projekt ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

poprzez utrzymanie i rozwój tradycyjnego wypasu owiec na halach
i półnaturalnych łąkach, ochronę tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz wspieranie odradzania się tradycji gospodarki pasterskiej.

Hala Śmietanowa jest położona na południowych zboczach Babiej Góry. Można na niej między innymi wyróżnić stosunkowo dobrze zachowane psiary Calluno-Nardetum, a także typowe górskie młaki Valeriano-Caricetumflavae oraz łąki górskie. Teren ten od dłuższego czasu nie był wypasany – przy drodze znajduje się bacówka w złym stanie technicznym.

Prowadzenie wypasu owiec na Hali Śmietanowej i innych polanach zabezpiecza przed zakrzaczeniem terenu i prowadzi do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej.

Zaleca się wsparcie wypasu, odbudowę bacówki na Hali Śmietanowej, wygrodzenia najcenniejszych fragmentów hali, usuwaniem krzewów oraz podrostu i nalotu drzew z młak oraz naprzemienne koszenie części hali.

Share

Instytucja współfinansująca


Program szwajcarski

Projekt


Lider projektu


GRID

Partnerzy


Université de GenèveREGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE - POLSKIE BIURO RECStowarzyszenie EkopsychologiaBeskid ZielonyGazdowie

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Współpracują z Nami: