Pasterstwo Karpat

Projekt ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

poprzez utrzymanie i rozwój tradycyjnego wypasu owiec na halach
i półnaturalnych łąkach, ochronę tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz wspieranie odradzania się tradycji gospodarki pasterskiej.

Wypas owiec na Hali Rycerzowej

Powstanie Hali Rycerzowa datuje się na XVII wiek (wzmianka w „Dziejopisie Żywieckim”). Początkowo wypasano tu stada owiec, krów i kóz ok. 120-150 sztuk.

Żyźniejsza część hali była użytkowana jako łąka kośna na siano dla zimujących owiec hodowanych przez gazdów -współwłaścicieli wsi Soblówka, Rycerka, Młoda Hora, i Glinka. Owi współwłaściciele mieli wydzielone pasma i działy dlatego dzielili się pokosami skoszonej trawy, którą saniami – włókami zwożono do wsi. Na szałasach wyrabiano również sery: bundz i oscypek.

Od pocz. XXI w. istnieje tu Stowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej  kultywujące stare zwyczaje pasterskie. Istnieją także dwa sałasze: bacy Tadeusza Szczechowicza z Ratułowa i miejscowego gazdy Mariana Sporka. 

Share

Instytucja współfinansująca


Program szwajcarski

Projekt


Lider projektu


GRID

Partnerzy


Université de GenèveREGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE - POLSKIE BIURO RECStowarzyszenie EkopsychologiaBeskid ZielonyGazdowie

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Współpracują z Nami: