Pasterstwo Karpat

Projekt ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

poprzez utrzymanie i rozwój tradycyjnego wypasu owiec na halach
i półnaturalnych łąkach, ochronę tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz wspieranie odradzania się tradycji gospodarki pasterskiej.

 

Redyk Karpacki to wielka wędrówka pasterzy z owcami przez tereny państw karpackich – Rumunię, Ukrainę,  Polskę, Słowację, Czechy. Trwa od 11 maja do 14 września 2013 roku. Trasa Redyku wynosi 1200 kilometrów. Dwa stada owiec, każde po 300 sztuk a także osły, psy i konie, prowadzi pięciu pasterzy z Polski, Ukrainy oraz Rumunii.

Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane dla uczczenia wędrówek pasterzy wołoskich, które to przyczyniły się do zasiedlenia Karpat oraz pojawienia się na ich terenie wysokogórskiej kultury pasterskiej. Pasterstwo, którym zajmowali się Wołosi, określane jest jako transhumancyjne, polegające na sezonowym przepędzaniu trzód z nizin na górskie hale. W ten właśnie sposób zostały zasiedlone Karpaty. Obecnie ten rodzaj pasterstwa zanika w Europie, co prowadzi do zmian w tradycyjnej gospodarce, a także do wyludniania się górskich wiosek w wyniku migracji ludności do miast.

Celem Redyku Karpackiego jest spotkanie się oraz integracja społeczności zamieszkujących Karpaty, ukazanie bogactwa kultury tychże ludzi, a także podkreślenie wyjątkowości górskiej przyrody, która to przez wieki zapewniała mieszkańcom Karpat możliwość wypasu owiec, a tym samym zapwniała środki do życia w miejsach położonych wysoko w górach.  Redyk to także próba odnalezienia nowej drogi, prowadzącej przez tradycję, która może doprowadzić do zrównoważonego rozwoju terenów górskich.

Redyk prowadzony jest w ponadnarodowej, archaicznej formie. Owce wędrują w naturalnym, dziennym rytmie wypasu, pod nadzorem weterynaryjnym, przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. 

Share

Instytucja współfinansująca


Program szwajcarski

Projekt


Lider projektu


GRID

Partnerzy


Université de GenèveREGIONALNE CENTRUM EKOLOGICZNE - POLSKIE BIURO RECStowarzyszenie EkopsychologiaBeskid ZielonyGazdowie

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Współpracują z Nami: